พระธาตุหลวง (Pha That Luang)

พระธาตุหลวง (Pha That Luang)

พระธาตุหลวง (Pha That Luang)

 พระธาตุหลวง (Pha That Luang)

 พระธาตุหลวง หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “พระเจดีย์โลกะจุฬามณี” ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของเวียงจันทน์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวลาวทั้งประเทศ แต่เดิมกล่าวว่า พระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างยาวนานนับพันปี เช่นเดียวกับ พระธาตุพนมของประเทศไทย ทั้งยังมีประวัติเชื่อมโยงกับความเป็นมาของประเทศลาวอย่างแน่นแฟ้น แม้ว่าจะมีค่าเข้าเล็กน้อย แต่รับรองว่าจะได้รู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาว และยังได้สัมผัสสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาว (ตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน มีพระธาตุหลวงเป็นสัญลักษณ์ในดวงตรา จึงนับได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญของประเทศลาว)

Category : สถานที่สำคัญน่าเที่ยว Tags : , , ,