พุทธอุทยาน สวนพระ (Buddha Park)

พุทธอุทยาน สวนพระ (Buddha Park)

พุทธอุทยาน สวนพระ (Buddha Park)

หากเอ่ยถึง “เวียงจันทน์” (Vientiane) เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศลาว หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แน่นอนว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มีโอกาสได้ไปเยือนต่างก็ยอมรับว่า เมืองเวียงจันทน์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มากเสน่ห์มากเมืองหนึ่งอีกด้วย

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนเวียงจันทน์ล้วนแล้วแต่จะได้เที่ยวชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนโบรารณ วัดวาอาราม รวมไปถึงตลาดเช้าตลาดที่เปิดทั้งวัน สินค้าที่โดดเด่นของที่นี่คือผ้าไหมและเสื้อผ้าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากในหมู่นักท่องที่ยว

Category : สถานที่สำคัญน่าเที่ยว Tags : , ,