ประเพณีแข่งเรือ

ประเพณีแข่งเรือ

ประเพณีแข่งเรือ

เวียงจันทร์

เวียงจันทรน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว   ที่เป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยเรามาช้านนาน  และมีความสัมพันธ์ของสองฝั่งแม้น้ำโขง และประเทศลาวก็มี เมืองหลวงที่น่าเที่ยว  อาหารน่ากิน  และมีประเพณี ของชาวเวียงจันทน์ด้วย

ประเพณีแข่งเรือ ลาวเวียงจันทน์

ประเพณี แข่งเรือ

ประเพณีส่วงเฮือ (แข่งเรือ) จัดขึ้นในช่วงออกพรรษาขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11 (ตุลาคม) ถือเป็นหนึ่งในบุญเดือน 11 โดยเจ้าเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำ ต้องปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นของบ้านเมือง มีพิธีอัญเชิญเจ้าเมืองและสิ่งศักดิ์ลงในเรือ ทำพิธีตีช้างน้ำนอง หรือการแข่งเรือ ตามลำน้ำโขง ร่วมกับทางฝั่งลาว เพื่อบวงสรวงสักการะแม่น้ำโขง รุกขเทวดา พญานาค และสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองแม่น้ำโขง ปัจจุบันความสำคัญด้านพิธีกรรมลดน้อยลง เน้นการแข่งเรือเพื่อความสนุกสนานเป็นหลัก และยังคงแข่งเรือร่วมกับพี่น้องฝั่งลาว

Category : ประเพณีชาวเวียงจันทน์ Tags : , , ,