วัน: กุมภาพันธ์ 23, 2018

สวนพระ (Buddha Park)

สวนพระ (Buddha Park)

ที่อยู่: Thanon Tha Deua, Vientiane, ลาว แผนที่สวนพระ สวนพระ แลนด์มาร์กที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของเมืองเวียงจันทน์ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปราว ๆ 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที โดยตั้งอยู่ภายในวัดเชียงควน (Xieng Khuan) เป็นสวนที่เต็มไปด้วยรูปปั้นขอ…

Read More
วัดสีสะเกด (Wat Sisaket)

วัดสีสะเกด (Wat Sisaket)

ที่อยู่: Ave Lane Xang, Vientiane, ลาว แผนที่วัดสีสะเกด วัดสีสะเกด เป็นวัดสำคัญของเมืองเวียงจันทน์ เป็นวัดโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังคงสมบูรณ์หลังจากการรบกับไทยในช่วงปี ค.ศ. 1828 ซึ่งมีการสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1818 โดยสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ (King Anouvon…

Read More