Pak Ou – ถ้ำปากอู

Pak Ou – ถ้ำปากอู

Pak Ou – ถ้ำปากอู

ถ้ำปากอู หรือถ้ำติ่ง อยู่ในแขวงหลวงพระบางตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวต้องนั่งเรือจากตัวเมืองในหลวงพระบางประมาณ 25 นาที เมื่อมาถึงบ้านปากอู ต้องนั่งเรือข้ามฝากมาฝั่งตรงข้ามจะพบถ้ำติ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ถ้ำ คือ ถ้ำติ่งลุ่ม เป็นถ้ำที่มีโพรงไม่ลึก ภายในมีหินงอกหินย้อย มีรูปปั้นพระพุทธรูปที่ทำจากไม้เต็มไปหมด และ ถ้ำเทิ่ง เป็นถ้ำที่ลึกมาก ภายในมีพระพุทธรูปเช่นกัน แต่มีจำนวนไม่มากเท่ากับถ้ำติ่งลุ่ม

Category : สถานที่สำคัญน่าเที่ยว