ป้ายกำกับ: วัดสีสะเกด.ที่เที่ยวเวียงจันทน์

วัดสีสะเกด (Wat Sisaket)

วัดสีสะเกด (Wat Sisaket)

ที่อยู่: Ave Lane Xang, Vientiane, ลาว แผนที่วัดสีสะเกด วัดสีสะเกด เป็นวัดสำคัญของเมืองเวียงจันทน์ เป็นวัดโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังคงสมบูรณ์หลังจากการรบกับไทยในช่วงปี ค.ศ. 1828 ซึ่งมีการสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1818 โดยสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ (King Anouvon…

Read More