ป้ายกำกับ: เมืองวังเวียง

เมืองวังเวียง (Vang Vieng)

เมืองวังเวียง (Vang Vieng)

เมืองวังเวียง (Vang Vieng) เมืองวังเวียง เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ในแขวงเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 156 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางไปราว ๆ 3 ชั่วโมง เป็นเมืองท่องเที่ยวกลางหุบเขาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะที…

Read More