ป้ายกำกับ: แข่งเรือ ปรเทศลาว

ประเพณีแข่งเรือ

ประเพณีแข่งเรือ

เวียงจันทร์ เวียงจันทรน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว   ที่เป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยเรามาช้านนาน  และมีความสัมพันธ์ของสองฝั่งแม้น้ำโขง และประเทศลาวก็มี เมืองหลวงที่น่าเที่ยว  อาหารน่ากิน  และมีประเพณี ของชาวเวียงจันทน์ด้วย ประเพณี แข่งเรือ ประเพณีส่วงเฮ…

Read More