หมวดหมู่: สถานที่สำคัญน่าเที่ยว

ประโยชน์ของการท่องเที่ยว

ประโยชน์ของการท่องเที่ยว

คนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Facilities Developed for Tourism Can Benefit Residents) การส่งเสริมท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการพัฒนา บริการ และ สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ให้กับชุมชน รวมทั้งนำคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสู่ชุมชน…

Read More
Vang Vieng – วังเวียง

Vang Vieng – วังเวียง

แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามไปด้วยธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเมืองวังเวียง ริมแม่น้ำซอง อยู่ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ 150 กิโลเมตร ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวลาวในชนบท ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจประก…

Read More
พุทธอุทยาน สวนพระ (Buddha Park)

พุทธอุทยาน สวนพระ (Buddha Park)

หากเอ่ยถึง “เวียงจันทน์” (Vientiane) เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศลาว หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แน่นอนว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มีโอกาสได้ไปเยือนต่างก็ยอมรับว่า เมืองเวียงจันทน์ เป็นเมืองท่…

Read More